1

Téma: Hydrodynamika

dobrý den prosím Vás o pomoc s těmito dvěma příklady:

1) dutá mosazná koule(hustota=8,5*10^3kg/m3) má vnější průměr d=10cm a tloušťku stěny t=0,3cm. Určete zda tato koule bude plavat ve vodě nebo zda klesne ke dnu.

2)Dvě otevřená ramena spojených nádob jsou naplněna nemísícími se kapalinami s hustotami ro1=900kg/m3 a ro2=1000kg/m3. Jaká je vzdálenost hladin kapalin v jednotlivých ramenech od společného rozhraní? rozdíl výšek hladin v jednotlivých ramenech je 1m.

mockrát děkuji smile

2

Re: Hydrodynamika

2. Předpokládáme, že obě kapaliny jsou v klidu. Tedy, že hydrostatický tlak vytvořený sloupcem jedné kapaliny se rovná hydrostatickému tlaku vytvořenému sloupce druhé kapaliny.

p1 = p2
h1 * ro1 * g = h2 * ro2 *g

h1 ... výška sloupce první kapaliny od společného rozhraní
h2 ... výška sloupce druhé kapaliny od společného rozhraní

h2 - h1 = 1 m ==> h2 = 1 m + h1

Dosadíme do předchozí rovnice:
h1 * ro1 = (h1 + 1) * ro2

Z toho vypočítáme h1; h2 je pak o metr výš.

3

Re: Hydrodynamika

1.
Pokud koule plave platí Fg (gravitační síla) je menší nebo rovna síle vztlakové. Porovnáš tedy tyto dvě síly. Pokud bude Fg větší než síla vztlaková, koule klesne.

Fg = mg = ro_mosazi * V_hmoty * g
Fvz = V_koule * ro_vody * g

V_hmoty = V_koule - V_dutiny

4

Re: Hydrodynamika

díky moc smile

5

Re: Hydrodynamika

U té vztlakové síly chybělo ještě vynásobení "géčkem" (tíhovým zrychlením). Teď jsem to doplnil.

6

Re: Hydrodynamika

legalhelps
lawTopic
lawConsulting
LawPolicy
HealthStudies
HealthValue
HealthIndustry
HealthyPlans
Financenvestment
BankingandFinance
homesdecorating
dreambusiness
travelingguide
lawresources
healthcommunity
financialterms
insurancevision
technologycenter
stylishhomedecor
homesinspiration
latestbusiness
topbusinesstrends
travellocation
tripandtours
lawcounsel
lawpower
healthmedicare
healthyplans
financeinterest
financialstock
luxuryrealestates
realestateselling
educationideas
educationsupports
homesplanning
homesbuyers
futurebusinesses
businessdemand
travelpolicies
travellingservices
needlegalhelps
legalpractice
healthpromotion
healthchapter
beautyandfashions
fashiondresses
shoppingplan
shoppingdeal
automotivedeals
buyvehicles
homedecoratingidea
HomeRenovationService
Financetrade
FinanceMortgage
InsuranceConsult
insurancevision
TechnologyResearch
TechNetworks
Digitalechnology
TechAnalysis
HomesBuilder
HomesDesign
HomesAdvisor
HomeImprovementPlans
BusinessInvesting
Businessledger
BusinessPractice
TravelandTour
TravelBenefits
travelroutes