1

Téma: Jak psát cenu

Správný zápis peněžní hodnoty
http://www.nabla.cz/obsah/cestina/clank … t-cenu.php

U tohoto článku se v následující informaci neshoduji s Ústavem pro jazyk český AV ČR.
"Pokud cena není celé číslo, píšeme jednotku před číselnou hodnotu.
Kč 18,50
"

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=786

Zkusím zjistit, kdo má pravdu :-)

Učebnice koupíte levně v obchodě www.UcebniceMapy.cz.

2

Re: Jak psát cenu

Toto je má e-mailová korespondence s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

Dobrý den,

Vaše internetová příručka a já se rozcházíme v jedné informaci o zápisu ceny.
Moje interpretace:
"Pokud cena není celé číslo, píšeme jednotku před číselnou hodnotu.
Kč 18,50"

Vy v článku http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=786 uvádíte, že je možné psát v tomto
případě cenu i za číselnou hodnotu.

Z logiky věci mi vyplývá, že mám pravdu já. Hledal jsem i v jiných zdrojích a za
pravdu mi dává i Kočičkova typografie.

Za případné vyjádření děkuji.

Hezký den přeje
Petr Stohwasser


A odpověď:
Vážený pane Stohwassere,

informace uvedená v Internetové jazykové příručce je správná, zkratku "Kč" píšeme (i) za číselnou hodnotu, její výše nehraje roli. Toto pojetí dokládají i příklady z Pravidel českého pravopisu (Fortuna 1999, str. 38) v normě ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Formulace v publikaci Praktická typografie na str. 80 může být trochu jasná, nedomníváme se však, že by striktně prosazovala psaní peněžních jednotek vyjádřených desetinnými čísly před číselnou hodnotu, vizte příklady uvedené například na str. 81 (2,50 $).

S pozdravem...

Učebnice koupíte levně v obchodě www.UcebniceMapy.cz.