1

(1 odpovědí, posláno do Botanika)

Dobrý den,
skutečně nejlepší pomůckou jsou ty listy (pokud má  list méně než 2,5 cm na šířku jde o O.úzkolistého)
dalším znakem je jejich květenství, O. úzkolistý má mezi samčím a samičím květenstvím = "doutníkem" mezeru v podobě holého stonku zatímco O. širokolistý tam mezeru má jen malou nebo žádnou.
Snad jsem trochu pomohl smile

2

(1 odpovědí, posláno do Mikrobiologie)

Dobrý den,
mám trochu problém s tím co jste myslel pojmem "nadbytečné," protože ve chvíli, kdy již nedochází k přeměně biogenních aminů na neškodné produkty, tak hovoříme o otravě.
Jinak co se týká "centra detoxifikace" biogenních aminů, tak to jsou především střeva. Člověk totiž nebezpečné biogenní aminy přijímá s potravou (část jich vytváří i symbiotické bakterie střeva) a v situaci, kdy se dostanou do krevního řečiště tak se mohou objevovat(v závislosti citlivosti jedince) příznaky otravy.
Enzymy, které se toho účastní bývají specifické. Nejvýznamějším enzymem pro degradaci biogenních aminů je diamin oxidasa a např. pro histamin je to histamin -N-methyl transferaza.
Snad jsem pomohl smile

3

(5 odpovědí, posláno do Obecná biologie)

Osmóza je pasivním transportem a jde o fyzikální proces, takže platí pro všechny rozpouštědla. V principu jde o vyrovnávání koncentrací ve dvou prostředích přes propustnou membránu, takže rozdíl od difúze je jen v té membráně. V tomto případě je však membrána propustná jen pro některé látky a jednou z nich je voda.
Rozdílů mezi aktivním a pasivním transportem je celá řada. Hlavním asi je, že při pasivním se nespotřebovává energie zatímco u aktivního transportu se energie spotřebovává. Je to dáno tím, že při aktivním transportu se do buňky dostávají látky proti koncentračnímu(nebo elektrochemickému) spádu prostřednictvím přenašečů(z pohledu buňky je prostředí hypotonické-o nižší koncentraci rozpuštěných látek, zatímco její vnitřní prostředí hypertonické - o vyšší koncentraci rozpuštěných látek), takže vlastně buňka musí "zabrat" aby do buňky ještě něco dostala.
Takže zjednodušeno a shrnuto:
Pasivní transport = osmóza, jen malé molekuly, energie se nespotřebovává, po koncentračním spádu
Aktivní transport = pomocí přenašečů, energie se spotřebovává, proti koncentračnímu spádu.
Snad jsem pomohl